Działo się

spotkanie z Prof. Janem Szyszko

Szanowne koleżanki i koledzy,
w sobotę 06 kwietnia 2019 roku, przy okazji współorganiowanego przez nas wykładu na temat polityki klimatycznej Polski,  mieliśmy okazję spotkać się z Panem Profesorem Janem Szyszko.

razem

Podczas spotkania była okazja do rozmowy na temat obecnego stanu kynologii myśliwskiej, statusu naszych psów użytkowych w świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz możliwości zmiany 'status quo'.

Dyskusja była szczera i poruszająca większość problemów z jakimi dziś spotykają się podkładacze i przewodnicy psów myśliwskich. Szczególny nacisk położyliśmy na problemy dotyczące naszej rodzimej rasy Gończy Polski, która to rasa została w pełni uznana przez FCI zaledwie w listopadzie 2017 roku a w kwietniu roku 2018, za sprawą nowelizacji Prawa Łowieckiego, utraciliśmy możliwości prawidłowego jej szkolenia. Zmiany te odebrały nam możliwości dalszego, stabilnego rozwoju rasy.

z_Edkiem

Poruszone problemy dotyczą wszystkich ras myśliwskich. Pan Profesor Jan Szyszko, jako doświadczony myśliwy i wieloletni przewodnik psów ras myśliwskich podziela nasze zaniepokojenie obecnymi regulacjami dotyczącymi szkolenia psów.

Spotkanie zaowocowało kilkoma pomysłami na dalsze działania w kierunku stworzenia możliwości do przeprowadzenia zmian, bez których dokonalenie cech użytkowych naszych psów będzie bardzo trudne.

Wkrótce przedstawimy pomysły na dalsze działanie.
Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za poświęcony nam czas i za zrozumienie naszych problemów.

OP

Darz Bór.

 


Pierwsze Warsztaty Pracy Użytkowej dla Ogarów już za nami

Organizatorzy warsztatów, jakie odbyły się w Żohatyniu pomiędzy 27 kwietnia a  1 maja 2018 r. założyli przybliżenie ogara polskiego jako psa użytkowego, który odpowiednio ułożony i wyszkolony może być doskonałym tropowcem i dzikarzem.

 

Podczas warsztatów założenie to nie tylko spełniono, ale i udowodniono, że ogary polskie to psy, w których drzemie ukryty potencjał użytkowy. Trzeba go jednak odkryć i pielęgnować - właśnie temu mają służyć te i inne warsztaty organizowane przez Sekcję Ogara Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego.

 

Szkolenie tropowe

Szkolenie tropowe, obok apelu, to podstawa w zakresie przygotowania ogara do czynnej, a co najważniejsze, bezpiecznej pracy w łowisku. Stąd też pierwszy dzień warsztatów poświęcono właśnie szkoleniu tropowemu. Poprowadzili je doświadczeni instruktorzy - Edward Hałdysz i Piotr Jelonkiewicz.

Prawidłowo przeprowadzona część praktyczna nie może się odbyć bez solidnych podstaw teoretycznych, zatem  konieczna była spora dawka informacji o tym jak przygotować psa do pracy na ścieżce tropowej.  Z kolei szlify praktyczne zdobywane były już na ścieżkach tropowych.

Praca każdego psa odbywała się pod czujnym okiem instruktorów tak, aby móc na bieżąco wyciągać konstruktywne wnioski z tropienia psa. Psy poddano również próbie odkładania.

Ten dzień warsztatów miał przygotować psy i ich przewodników do udziału w próbach i konkursach pracy tropowców.

 

Zajęcia były momentami zabawne

Z racji zmiany obowiązujących przepisów organizatorzy warsztatów byli zmuszeni do rezygnacji z części praktycznej, jaka miała odbyć się w zagrodzie z dzikami na rzecz trenażera z imitacją dzika. Poruszał się on po linie. To właśnie w ten sposób psy były uczone gonu i stanowienia.

Zajęcia były momentami zabawne, szczególnie biorąc pod uwagę zachowanie menerów, którzy to zachęcali swoje psy do pracy w różny sposób – zawsze efektywny. Doping psów przez kol. Leszka został jednogłośnie uznany za najskuteczniejszy!

śródtytuł

 

Panel wykładowo-dyskusyjny

W poniedziałek (30.04) zgodnie z planem odbyła się sesja wykładowa, gdzie swoimi doświadczeniami i wiedzą dzielili się z nami nasi wspaniali goście - Jacek Niedźwiecki, Wojciech Kartawik, Katarzyna Cieleń, Michał Fornalczyk, Edward Hałdysz, Mariusz Krupa. Można było więc zdobyć wiele cennych informacji m. in. na temat rasy, hodowli, polowań oraz bezpieczeństwa na polowaniu.

Bardzo ciekawy wykład wygłosił kol. Jacek Niedźwiecki. Podkreślił, że pierwsze wzmianki o ogarach jako psach pracujących w piśmiennictwie miały miejsce już w czasach Galla Anonima. O ogarach wspominał m. in. Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” oraz Anzelm Gostomski w podręczniku „Gospodarstwo jeździeckie, strzelcze i myśliwcze” z 1600 r. Ogary jako symbol psów pracujących są obecne nie tylko w literaturze, ale i w malarstwie.

[…] Oprócz apelu układanie ogara polskiego zacznijmy od pracy na sztucznych ścieżkach tropowych, następnie przy poszukiwaniu postrzałków w warunkach naturalnych. A dopiero później pozwólmy mu pracować w miotach – podkreśla kol. Wojciech Kartawik.

Edward Hałdysz, Michał Fornalczyk i Mariusz Krupa to doświadczeni podkładacze psów na zbiorówkach. W ich opinii […] podkładając psy podczas polowań zbiorowych pamiętajmy o odpowiedniej widoczności psów oraz wpisaniu ich ilości na listę uczestników polowania zbiorowego. W przypadku postrzelenia psa przez myśliwego zadbajmy o sporządzenie odpowiedniego oświadczenia, w którym myśliwy przyznaje się do zranienia naszego czworonoga. Dochodźmy swoich praw z tytułu ubezpieczenia dzierżawcy lub zarządy obwodu łowieckiego.

Kol. Katarzyna Cieleń przybliżyła nam statystyki dotyczące ogara polskiego w Polsce – obecnie w Rodowodowej Bazie Ogara Polskiego jest zarejestrowanych ponad 3200 psów.

 

Wnioski z warsztatów

Wnioski organizatorów, zaproszonych gości i uczestników warsztatów są jednoznaczne i konstruktywne. Warsztaty na rzecz ogara polskiego przyczyniły się do zaakcentowania cech użytkowych tej rasy oraz propagowania szeroko rozumianych  tradycji łowieckich, i to nie tylko u myśliwych, ale i właścicieli ogarów niezwiązanych z myślistwem. Do tego aktywna praca w łowiskach i odpowiednie skojarzenia psów z uwzględnieniem ich pasji oraz predyspozycji łowieckich to podstawa na rzecz systematycznego zwiększania liczby dobrych ogarów polujących.

 

Darz Bór!

Sekcja Ogara Polskiego

Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego

 

 

 

 

 

 


byliśmy na lekcji

Nasi Koledzy w ramach propagowania szeroko rozumianej edukacji kynologicznej i łowieckiej odwiedzili Technikum Leśne w Żywcu. Omówili m. in. struktury ZkwP I PZŁ, podstawy kynologii łowieckiej, apel oraz zaprezentowali pracę psa na próbnej tropowej ścieżce pokazowej.
Myślimy o poszerzeniu działalności SMGP w tym zakresie, licząc na zaangażowanie naszych Członków:)
Myślimy o opracowaniu jednolitego programu prezentacji na potrzeby pokazów tego typu.

 


VII ZLOT SMGP

W dniach 09-10 czerwca 2018 roku, w miejscowości Suchodół koło Warszawy odbył się VII zlot Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego.
W organizację zlotu bardzo mocno zaangażowali się koledzy w Warszawy: Robert Naziębły, Mariusz Majewski i Marek Rybicki, którzy przygotowali i poprowadzili tą imprezę. To im zawdzięczamy ciekawych prelegentów oraz interesujące zajęcia towarzyszące, m.in. strzelania z różnych rodzajów broni, pod okiem wytrawnego instruktora.

Nie zabrakło akcentów historycznych - dzięki obecności na naszym zlocie sokolników oraz akcentów patriotycznych, związanych z upamiętnieniem poległych w czasie okupacji, w podwarszawskich lasach Polaków.
Oczywiście najważniejsze na naszym zlocie były psy. Szkolenie dla psów prowadził nasz wiceprezes Edward Hałdysz, który znany jest w środowisku kynologicznym ze swojej skuteczności, wypracowanej wieloletnią praktyką. W ciągu dwóch dni odbyły się zajęcia z posłuszeństwa - tzw. apel oraz z tropienia - tzw. ścieżki tropowe. Edward zaprezentował nam wspaniałe podejście do psów i do ich przewodników. Uzmysłowił tym samym, że w celu osiągnięcia wysokiego stopnia wyszkolenia, to my musimy się więcej uczyć niż nasze psy, że najważniejsza w pracy z psem jest konsekwencja i wytrwałość.

W trakcie wykładów mieliśmy okazję zapoznać się z bardzo istotnymi dla nas zagadnieniami z zakresu kynologii łowieckiej, genetyki, oferty ubezpieczeń dla naszych psów pracujących w miocie.
Na szczególną uwagę zasługuje wykład na temat współczesnych technik komunikacji Social Media. Dzisiejsze czasy pozwalają na bezkarne oskarżanie i zniewżanie ludzi, kreowanie postaw anarchistycznych oraz bezrefleksyjne rozpowszechnianie kłamliwych informacji. Musimy z tym walczyć dla dobra nas wszystkich, dla dobra kynologi łowieckiej, dla dalszego rozwoju pożądanych cech u naszych psów myśliwskich.

Ukoronowaniem zlotu był wykład kolegów podkładaczy z Litwy, którzy wspaniale potrafili przedstawić kynologię łowiecką w prosty, przystępny dla wszystkich sposób. Poznaliśmy sposób polowania z psami na Litwie. Koledzy opowiedzieli bardzo dokładnie o  Łajkach, z którymi poluje się od wieków. Dziękujemy im bardzo za poświęcony nam czas i przekazaną wiedzę.

VII zlot SMGP zakończył się Walnym Zebranie Członków stowarzyszenia, na którym podjęliśmy kilka istotnych wyzwań na najbliższe lata.
Dziękujemy za udział osobom niezrzeszonym ! Miło było się z Wami spotkać !
Darz Bór, Czuj Trop, Głoś Gon !!!


'Jeszcze Polska nie zginęła- wieś-rok później'

W dniu 12 maja br. mieliśmy możliwość, dzięki zaproszeniu od Pana prof. dr. hab. Jana Szyszko, wzięcia udziału w konferencji naukowej 'Jeszcze Polska nie zginęła - wieś - rok później'.
Konferencja organizowana była przez Wyższą Szkołę kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski oraz Katedrę Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Program konferencji zapowiadał bardzo ciekewą dla naszego środowiska tematykę:

program konferencji
Podczas gdy na ulicach stolicy odbywał się marsz św. Huberta, budzący nerwowe reakcje nieprzychylnych łowiectwu środowisk, my mieliśmy możliwość wysłuchania bardzo interesujących wykładów.

Organizatorzy, zaproszeni prelegenci oraz goście konferencji reprezentowali zgodny pogląd na prawidłową konstrukcję otaczającego nas świata i zasady rzadzące naszym życiem

Okazuje się, że nasze środowisko ma dużo sojuszników w swoich poglądach i choć na razie nie mamy najlepszych opinii w szeroko  rozumianym społeczeńsstwie, to 'Jeszcze Polska nie zginęła'.

 

 

 

zaproszenie