PPP

Przechodni Puchar Prezesa - sezon 2015/2016

Katowice/Opole – sierpień 2016


Jako osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie pierwszego konkursu o  Przechodni Puchar Prezesa SMGP bardzo przepraszam wszystkich kolegów za wszelkie niedociągnięcia jakie z pewnością wystąpiły przy jego organizacji.
W sezonie łowieckim 2015/2016 po raz pierwszy w naszym Stowarzyszeniu postanowiliśmy przeprowadzić tego typu zawody mające na celu w główniej mierze pokazanie niedowiarkom, że nasze psy dużo pracują w łowisku a ich praca daje wymierne efekty.
Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach:
- w kategorii „TROPOWIEC” braliśmy pod uwagę wartość tuszy odzyskanych przez naszych podopiecznych po nieudanych strzałach myśliwych;
- w kategorii „DZIKARZ” liczyła się głównie ilość polowań zbiorowych w których aktywnie uczestniczyły w miocie nasze psy;

I tak w kategorii „TROPOWIEC”:

- zwyciężył AR z Beskidzkiego Matecznika z Przewodnikiem  kol. Jarkiem Płoskonką;
- 2 miejsce zajęła STRUNA Śpiewna Zgraja z Przewodnikiem kol. Piotrem Madejem;

- 3 miejsce zajęła GAWRA z Beskidzkiego Matecznika z Przewodnikiem kol. Prezesem Edwardem Hałdyszem;
- dalsze miejsca zajął LASER z Beskidzkiego Matecznika i RASTER Goniec Małopolski.

W pierwszej edycji konkursu, w sezonie 2015/2016 nasze TROPOWCE podniosły tusze postrzałków na łączną kwotę przekraczającą 10 tysięcy złotych, przy czym należy zauważyć, że wielu z naszych kolegów nie chwaliło się swoimi osiągnięciami na tym polu…

 

W kategorii „DZIKARZ” sytuacja ze zgłoszeniami prac miała się już znacznie lepiej. W tej kategorii sklasyfikowane zostało 18 gończych:

- zwyciężyła DASZA Władcy Kniei podkładana przez kol. Martina Mladego, która wzięła udział w 35 polowaniach zbiorowych na terenie Polski jak również w Czechach;
- 2 miejsce zajął DINO z Przedborskiego Gaju (25 polowań);
- 3 miejsce KANTO Granie w Kniei (24 polowania), oba psy podkładane były przez kol. Piotra Jelonkiewicza;
- kolejne miejsca zajęły odpowiednio:
LASER z Elklandu, NEMROD Goniec Pomorski, MAUSER nn, MORUS nn, DEBRA Władcy Kniei, KNIAŹ Leśny Amok, RASTER Goniec Małopolski, KONAR Leśny Amok, NYSA z Beskidzkiego Matecznika, KORBA Granie w Kniei, JOSZKO Psia Awangarda, ŻYŁKA z Beskidzkiego Matecznika, LIMBA z Beskidzkiego Matecznika, ZBÓJ Czarna Złaja, ARIA z Beskidzkiego Matecznika.


Wszystkim biorącym udział w konkursie, bez względu na zajęte miejsce serdecznie dziękuję. Wiem, że dokumentowanie pracy naszych psów sprawia pewne uciążliwości, ale jest to najlepszy sposób w jaki możemy pokazać innym sens naszych działań w Stowarzyszeniu oraz efekty naszej wspólnej pracy. Możemy być dumni z naszych podopiecznych.

Tabele z wynikami konkursu zamieszczamy poniżej.

Mam nadzieję, że w kolejnych latach przybędzie uczestników a konkurs stanie się naszą wizytówką.
Pozdrawiam wszystkich kolegów i życzę wielu sukcesów.


Darz Bór, Czuj Trop, Głoś Gon !!!
Sekretarz konkursu PPP
Mariusz Zalejski

 

  kategoria 'TROPOWIEC'  
 miejsce pies wartość tusz
1 AR Z Beskidzkiego Matecznika        5 995,00 zł
2 STRUNA Śpiewna Zgraja        1 340,00 zł
3 GAWRA z Beskidzkiego Matecznika        1 320,00 zł
4 LASER z Beskidzkiego Matecznika        1 280,00 zł
5 RASTER Goniec Małopolski           720,00 zł

 

  kategoria 'DZIKARZ'  
 miejsce pies polowania
1 DASZA Władcy Kniei 35
2 DINO z Przedborskiego Gaju 25
3 KANTO Granie w Kniei 24
4 LASER z Elklandu 19
4 NEMROD Goniec Pomorski 19
4 MAUSER NN 19
4 MORUS NN 19
5 DEBRA Władcy Kniei 16
6 KNIAŹ Leśny Amok 12
6 RASTER Goniec Małopolski 12
7 KONAR Leśny Amok 10
8 NYSA z Beskidzkiego Matecznika 8
8 KORBA Granie w Kniei 8
8 JOSZKO Psia Awangarda 8
9 ŻYŁKA Z Beskidzkiego Matecznika 4
9 LIMBA Z Beskidzkiego Matecznika 4
10 ZBÓJ Czarna Złaja FCI 1
10 ARIA z Beskidzkiego Matecznika 1