Misja

Cieszymy się, że możemy Wam zaprezentować naszą nową stronę internetową. Chcemy, aby była ona dostarczycielem wiedzy na temat użytkowości, hodowli, zdrowia, behawioru oraz historii polskich ras psów myśliwskich. Jednocześnie chcemy prezentować Wam nasze poglądy w kwestiach związanych z kynologią łowiecką i myślistwem.
Powoli działy na naszej stronie będą uzupełniane treściami archiwalnymi przy jednoczesnym uzupełnianiu wydarzeń bieżących. Liczymy na współpracę nie tylko z Członkami naszego Stowarzyszenia, ale również z osobami, którym zależy na kynologii łowieckiej oraz na polskich rasach psów myśliwskich.

Zaczynaliśmy do zarejestrowania w dniu 28.09.2012 Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego. Jako datę faktycznego rozpoczęcia działalności podaliśmy datę 03.11.2012 mając na uwadze dzień Św. Huberta. Ten Święty z pewnością  będzie doskonałym Patronem dla naszych działań.

Początkowo skupialiśmy się na rasie Gończy Polski, z uwagi na fakt, iż nie była ona w pełni uznana przez FCI i jej ostateczna rejestracja wymagała zintensyfikowania działań wszystkich środowisk bliskich tej rasie.

Długi czas właściciele gończego polskiego zastanawiali się nad zorganizowaniem się do takich właśnie działań. Zastanawialiśmy się nad formułą integracji środowiska. Wiedzieliśmy, że w naszych rękach jest wspaniała rasa – żywy zabytek naszej przebogatej tradycji łowieckiej. Od kilkuset lat towarzyszył naszym przodkom w kniei, wspomagając ich w myśliwskiej pasji.  Z pewnością wygląd naszego gończego  przez te setki lat się zmieniał, nie mniej nasz dzisiejszy gończy polski niesie szlachetne, pełne pasji geny swoich poprzedników co pokazuje w łowiskach całej Polski. 
W okresie sześciu lat naszej działalności Gończy Polski był głównym podmiotem naszych działań. Jednak w ostatnim roku stanęliśmy w obliczu bardzo trudnej sytuacji, którą niespodziewanie stworzył nam ustawodawca. Pod naciskiem środowisk pseudoekologicznych oraz na skutek populistycznych działań „elit" politycznych, w dniu 30 marca 2018 roku weszły w życie zmiany ustawy „Prawo Łowieckie" skutkujące drastycznym ograniczeniem możliwości szkolenia psów myśliwskich. Co za tym idzie, nasze dotychczasowe działania stanęły na krawędzi równi pochyłej, prowadzącej nasze psy w użytkowy niebyt.
Postanowiliśmy rozszerzyć nasze działania o propagowanie pozostałych polskie ras psów myślwiskich. Nie możemy dopuścić aby ogromna praca polskich kynologów, którzy przez lata pracowali na dzisiejszą pozycję Gończego Polskiego czy Ogara Polskiego poszła na marne. Pamiętamy również o ubiegającym się o uznanie przez FCI Polskim Spanielu Myśliwskim czy Uznanym przez FCI Charcie Polskim, który jednak nie może w dzisiejszych czasach polować w naszym kraju.
Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego skierowane jest przede wszystkim do myśliwych-przewodników oraz osób zainteresowanych użytkowym wykorzystaniem psów myśliwskich oraz propagowaniem tradycji łowieckiej, w której polowanie z psami było rzeczą naturalną i piękną zarazem.
Głównym naszym celem jest działanie na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat polskich ras myśliwskich oraz ich przeznaczenia w łowiectwie zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, promocja polskich ras wśród polskich myśliwych, szkolenia z zakresu użytkowości, podnoszenie świadomości z posiadania psów ras myśliwskich.
Promujemy polskie rasy myśliwskie na wystawach w kraju oraz poza granicami Polski. Nasze Stowarzyszenie współpracuje zarówno z ZKwP jak i PZŁ (wszyscy członkowie naszego Stowarzyszenia posiadający gończego polskiego są członkami ZKwP, a duża część należy również do PZŁ). Zależy nam zwłaszcza na współdziałaniu z sędziami pracy i eksterieru. Chcemy pogłębiać swoją wiedzę z zakresu użytkowości i mądrze promować nasze psy. Nasza strona jest skierowana do wszystkich, którzy mają coś interesującego do powiedzenia o psach myśliwskich.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

My właściciele polskich psów myśliwskich pochodzimy z różnych środowisk, jesteśmy w różnym wieku, mamy różne doświadczenia życiowe, reprezentujemy różne zawody, ale wszyscy jesteśmy oddani psom. I to nas łączy w wysiłku dla dobra polskich psów myśliwskich. Wiemy że „słowa uczą, przykłady przyciągają”. Poprzez działania będziemy chcieli Was przyciągnąć. Warto!

 

Darz Bór!