Komunikaty

składka członkowska na rok 2019

składka członkowska na rok 2019 wynosi
 150,- złotych

dla drugiego członka w tym samym gospodrastwie domowym 50% tej kwoty, tj. 75,- zł

składki płatne przelewem na rachunek w BGŻ BNP PARIBAS
50 2030 0045 1110 0000 0247 8040


składka członkowska na rok 2018

składka członkowska na rok 2018 wynosi

150,- złotych