nadchodzi

konspekt nowej książki

CZĘŚĆ PIERWSZA.

OGAR POLSKI JAKO PIES UŻYTKOWY.

 

ROZDZIAŁ 1. Trochę historii

Cofamy się do czasów, gdzie szlachta polska używała ogarów do polowań, co opisał Hrabia Ostroróg w swojej rozprawie „Myśliwstwo z Ogary”.

Omówienie nowszej historii ogarów m.in. czasy zaborów oraz okres po II wojnie światowej.

 

ROZDZIAŁ 2. Dlaczego Ogar Polski ?

Czym warto się kierować przy wyborze ogara jako psa użytkowego.

 

ROZDZIAŁ 3. Co warto wiedzieć przy wyborze szczeniaka ?

Jak dokonać optymalnego wyboru psa, w zależności od charakteru pracy do jakiej zostanie wykorzystany.
Socjalizacja, apel, praca.

 

ROZDZIAŁ 4. Ogar jako tropowiec.

Rozdział porusza podstawowe aspekty szkolenia psa jako tropowca , czyli psa na postrzałki oraz do polowania z podchodu.

 

ROZDZIAŁ 5. Ogar jako dzikarz.

W tym rozdziale opisany jest sposób szkolenia ogara jako psa pracującego na dziku podczas polowań indywidualnych i zbiorowych.

 

ROZDZIAŁ 6. Polowanie z Ogarami Polskimi w miocie.

Rozdział  porusza problem polowań zbiorowych z Ogarami np. ilość psów w miocie, dobór psów ze względu na ich predyspozycje itp.

 

ROZDZIAŁ 7. Cechy ogara jako psa gończego.

W tej części opisane są najważniejsze cechy ogara wykorzystane w polowaniach.

 

ROZDZIAŁ 8. Bezpieczeństwo podczas polowania.

Rozdział opisuje podstawowe zasady  bezpiecznego polowania z psami zarówno dla myśliwych jak i podkładaczy oraz  psów.

 

ROZDZIAŁ 9. O Stowarzyszeniu Miłośników Gończego Polskiego.

Opis krótkiej historii SMGP oraz działalności Stowarzyszenia z naciskiem na Sekcję Ogara Polskiego.

 

CZĘŚĆ DRUGA.

W MIOCIE I NA TROPIE.

 

W tej części swoje osobiste doświadczenia  z ogarami opiszą myśliwi-podkładacze, którzy wykorzystują te psy do pracy w łowisku.