Działo się

byliśmy na lekcji

Nasi Koledzy w ramach propagowania szeroko rozumianej edukacji kynologicznej i łowieckiej odwiedzili Technikum Leśne w Żywcu. Omówili m. in. struktury ZkwP I PZŁ, podstawy kynologii łowieckiej, apel oraz zaprezentowali pracę psa na próbnej tropowej ścieżce pokazowej.
Myślimy o poszerzeniu działalności SMGP w tym zakresie, licząc na zaangażowanie naszych Członków:)
Myślimy o opracowaniu jednolitego programu prezentacji na potrzeby pokazów tego typu.

 


VII ZLOT SMGP

W dniach 09-10 czerwca 2018 roku, w miejscowości Suchodół koło Warszawy odbył się VII zlot Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego.
W organizację zlotu bardzo mocno zaangażowali się koledzy w Warszawy: Robert Naziębły, Mariusz Majewski i Marek Rybicki, którzy przygotowali i poprowadzili tą imprezę. To im zawdzięczamy ciekawych prelegentów oraz interesujące zajęcia towarzyszące, m.in. strzelania z różnych rodzajów broni, pod okiem wytrawnego instruktora.

Nie zabrakło akcentów historycznych - dzięki obecności na naszym zlocie sokolników oraz akcentów patriotycznych, związanych z upamiętnieniem poległych w czasie okupacji, w podwarszawskich lasach Polaków.
Oczywiście najważniejsze na naszym zlocie były psy. Szkolenie dla psów prowadził nasz wiceprezes Edward Hałdysz, który znany jest w środowisku kynologicznym ze swojej skuteczności, wypracowanej wieloletnią praktyką. W ciągu dwóch dni odbyły się zajęcia z posłuszeństwa - tzw. apel oraz z tropienia - tzw. ścieżki tropowe. Edward zaprezentował nam wspaniałe podejście do psów i do ich przewodników. Uzmysłowił tym samym, że w celu osiągnięcia wysokiego stopnia wyszkolenia, to my musimy się więcej uczyć niż nasze psy, że najważniejsza w pracy z psem jest konsekwencja i wytrwałość.

W trakcie wykładów mieliśmy okazję zapoznać się z bardzo istotnymi dla nas zagadnieniami z zakresu kynologii łowieckiej, genetyki, oferty ubezpieczeń dla naszych psów pracujących w miocie.
Na szczególną uwagę zasługuje wykład na temat współczesnych technik komunikacji Social Media. Dzisiejsze czasy pozwalają na bezkarne oskarżanie i zniewżanie ludzi, kreowanie postaw anarchistycznych oraz bezrefleksyjne rozpowszechnianie kłamliwych informacji. Musimy z tym walczyć dla dobra nas wszystkich, dla dobra kynologi łowieckiej, dla dalszego rozwoju pożądanych cech u naszych psów myśliwskich.

Ukoronowaniem zlotu był wykład kolegów podkładaczy z Litwy, którzy wspaniale potrafili przedstawić kynologię łowiecką w prosty, przystępny dla wszystkich sposób. Poznaliśmy sposób polowania z psami na Litwie. Koledzy opowiedzieli bardzo dokładnie o  Łajkach, z którymi poluje się od wieków. Dziękujemy im bardzo za poświęcony nam czas i przekazaną wiedzę.

VII zlot SMGP zakończył się Walnym Zebranie Członków stowarzyszenia, na którym podjęliśmy kilka istotnych wyzwań na najbliższe lata.
Dziękujemy za udział osobom niezrzeszonym ! Miło było się z Wami spotkać !
Darz Bór, Czuj Trop, Głoś Gon !!!


'Jeszcze Polska nie zginęła- wieś-rok później'

W dniu 12 maja br. mieliśmy możliwość, dzięki zaproszeniu od Pana prof. dr. hab. Jana Szyszko, wzięcia udziału w konferencji naukowej 'Jeszcze Polska nie zginęła - wieś - rok później'.
Konferencja organizowana była przez Wyższą Szkołę kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski oraz Katedrę Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Program konferencji zapowiadał bardzo ciekewą dla naszego środowiska tematykę:

program konferencji
Podczas gdy na ulicach stolicy odbywał się marsz św. Huberta, budzący nerwowe reakcje nieprzychylnych łowiectwu środowisk, my mieliśmy możliwość wysłuchania bardzo interesujących wykładów.

Organizatorzy, zaproszeni prelegenci oraz goście konferencji reprezentowali zgodny pogląd na prawidłową konstrukcję otaczającego nas świata i zasady rzadzące naszym życiem

Okazuje się, że nasze środowisko ma dużo sojuszników w swoich poglądach i choć na razie nie mamy najlepszych opinii w szeroko  rozumianym społeczeńsstwie, to 'Jeszcze Polska nie zginęła'.

 

 

 

zaproszenie